Δημοσιεύσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΓΣ 2022    Download pdf

NOTES 2021    Download pdf

NOTES 2020    Download pdf

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΣ 10.11.2020 - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 10/2019    Download pdf

NOTES 2019    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 2019    Download pdf

NOTES 2018    Download pdf

Notes 2017    Download pdf

Notes 2016    Download pdf

Notes 2015    Download pdf

Προσκληση 2015    Download pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ημ. Δημοσίευσεις 12/02/20153    Download pdf