Επικοινωνία

Ε.Κ.Τ.Ε.Κ. ΑΕ

ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 6 & ΣΟΥΤΣΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ 11521 ΑΘΗΝΑ

Τηλ :

FAX :

Email : ktokas@everest.gr